Produktnyheter

Nytt whitepaper om "Läcktest av elbilar och deras komponenter"

Marknaden för elbilar växer mycket snabbt. Införandet av denna teknik kommer att leda till nya krav på läcktester. Ett nytt whitepaper från INFICON sammanfattar utmaningarna vid läcktest av komponenter till elbilar och beskriver lösningarna. Läs mer »

Produktnyheter

Vikten av högt snifferflöde vid robotiserat läcktest

Robotiserade läcktester med sniffning eliminerar effekterna av en mänsklig operatör. Dock är det oerhört viktigt att välja rätt läcksökare, detta beroende på den prestanda som krävs till varje specifik applikation. Läs hur snifferflöde, avstånd till testobjekt och robotens scanningshastighet kan påverka testresultaten. Läs mer »

Företagsnyheter

Kom och möt INFICON på...

Se INFICON läcksökare på kommande event nära dig. Läs mer »