Världskrigens senapsgas destrueras i läcksökt kammare

Fortfarande nästan sjuttio år efter andra världskrigets slut så finns runt Sveriges kuster mängder av dumpad senapsgas i havet. Faktum är att östersjön troligtvis är det hav i världen som har störst koncentration av kemiska stridsmedel. Senapsgasgranaterna utgör en stor risk för fiskare och fritidsfolk.

Dynasafe är ett företag som specialiserat sig på tillverkning av utrustning som används till att destruera olika typer av granater och andra explosiva föremål. I deras detonationskammare förstörs och återvinns granaterna. Dynasafe har levererat utrustning för att destruera senapsgas till USA, Japan och Kina.

Hur går det då till att förstöra en senapsgasgranat?

Jo, granaterna förs in i en gastät och explosionssäker detonationskammare. Där hettas de upp till cirka 500 grader då de förbränns eller detonerar och den giftiga gasen neutraliseras. Kvar blir skrot och rökgaser. Rökgaserna renas i en speciell rökgasanläggning och det som återstår av granaten är järnskrot och återvinns.

Dynasafes servicetekniker använder sig av INFICONs bärbara vätgasläcksökare Sensistor ISH2000C med handprob för att försäkra att företagets detonationskammare är gastät innan leverans.

– Vi har bra erfarenheter av INFICONs produkter. Vår utrustning måste vara fullständigt gastät för att exempelvis hindra att farlig senapsgas läcker ut. Där hittar vår batteridrivna och bärbara Sensistor ISH2000C med handprob eventuella läckor på direkten, säger servicetekniker Roland Arkelius.

Läcksökaren ger snabb information om var läckan finns och hur stor den är vilket sparar tid då man ofta läcksöker stora ytor med många skarvar.

– Jämfört med om vi hade behövt fylla kammaren med vatten och detekterat läckor med hjälp av vattentryck så är det väldigt smidigt att hitta läckor med vätgas, berättar Roland.