INFICON – Experterna på läcksökning i flygindustrin

Behovet av innovativa, snabba och mer tillförlitliga tekniker för läcksökning och täthetsprovning ökar ständigt i flygbranschen. De traditionella metoderna som används för läcksökning är tryckfall, ultraljud, såpvatten och rök. Dock har erfarenheten visat att dessa metoder inte är tillräckligt känsliga och ger inte heller exakt indikation om läckans läge och storlek. INFICON förser med sin teknologi och know-how flygindustrin med instrument för läcksökning i både tillverkning och underhåll.

Typiska applikationer där INFICON läcksökare används är AC-system, kylsystem, bränsle- och syresystem. Lösningen baseras på detektering av spårgas för exakt läcklokalisering och mätning av läckor ner till bakteriestorlek. Läcksökare från INFICON är lätta att använda och bära och kan anpassas till olika testsituationer. Tålig konstruktion, batteridrivna och explosionssäkra modeller möjliggör läcksökning i alla typer av miljöer.

INFICON läcksökningsinstrument används i tillverkning, montering och underhåll av flygplan och inkluderar:

För mer info om snabb och tillförlitlig läcksökning på flygplansystem klicka här »

Har du en applikation du önskar diskutera med INFICON? Kontakta oss på reach.sweden@inficon.com