Företagsnyheter

Ny utgåva av American Nondestructive Testing Handbook med lite hjälp från INFICON

En studie om vätgas som spårgas för läcksökning och tätkontroll ingår i den senaste upplagan av handboken för oförstörande provning American Nondestructive Testing Handbook, Leak Testing Volume. Pionjärerna för vätgasläcksökning från INFICON bidrog. Mer »

Produkter i verkligheten

Vikten av högt snifferflöde vid robotiserat läcktest

En tät fog är nödvändig för produkter som ska innehålla vätskor eller gaser. För att vara säker på att fogen är tät måste produkten testas. Traditionella testmetoder såsom vattenbad eller tryckfallsmätning räcker ofta inte till. Med spårgas identifierar man både plats och storlek på läckan på ett pålitligt sätt. Mer »

Produkter i verkligheten

Gas – en effektiv och lätthanterlig energikälla

Energigaser är effektiva och lätthanterliga bränslen som nu ökar i betydelse med biogasens intåg. Gas ger låga utsläpp vid förbränning och på lång sikt kan vi se fram mot helt utsläppsfri förbränning med vätgas som bränsle. Men för att gasen ska kunna användas på det mest effektiva sättet är det viktigt att säkerheten sätts främst. More »

Product news

Ny video - Enkel och snabb etananalys med metanläcksökaren IRwin® nu med inbyggd gaskromatograf

Att skilja mellan naturgas och sumpgas kan vara besvärlig och resultaten ibland svåra att tolka men tack vore förfinad teknik gör INFICON proceduren enklare för operatören. En ny video visar fördelarna med den bärbara metanläcksökaren IRwin, nu med inbyggd gaskromatograf. More »