Företagsnyheter

INFICONs innovativa lösningar till tele, vatten, el och gas

INFICON erbjuder en ny, sexsidig broschyr med fokus på säkerhets- och kvalitetskontroll inom tele-, vatten-, el- och gassektorn. Broschyren går genom och beskriver lösningarna som INFICON erbjuder till dessa applikationer. Mer »

Företagsnyheter

Läcksökningsexperterna flyttar till nya lokaler

I slutet av mars gick INFICONs flyttlass från Westmansgatan 49 till nya lokaler på Westmansgatan 47F i Ebbepark, Linköping. Mer »

Produkter i verkligheten

Testa ”testaren” och minska driftstopp på produktionslinjen

Produkter som är designade för att hålla tätt måste testas - under eller efter tillverkningen - för att säkerställa att de möter detta krav. Även själva läcktestutrustningen, oavsett om den använder tryckfall eller spårgas, måste vara fri från läckor. Läs den här artikeln och ta reda på hur du lokaliserar läckor på din testutrustning! Mer »

Tips och tricks

Undvik fel vid val av rätt tryckregulator

När man sätter upp en läckteststation ska man alltid se till att spårgasförsörjningen sker på rätt sätt. Fel typ av regulator kan till exempel orsaka missade läckor eller funktionsstörningar i testutrustningen. Mer »