Ny E-bok från INFICON: Läcktest på eldrivna och bränslecellsbilar

E-boken kan laddas ner kostnadsfritt

I takt med att antalet fordon med alternativa drivsystem ökar så ökar också antalet nödvändiga läcktester i produktionen. Batterierna i eldrivna fordon (BEVs) och laddhybrider (PHEVs) ska till exempel hålla mot fukt och vatten i många år. Fordonsindustrin har också utvecklat specifika täthetskrav för elektriska bränslecellsfordon (FCEV).

INFICONs e-bok förklarar vilka komponenter som normalt testas och med vilken metod det bör göras. Dessutom anges vilka läckgränser de olika komponenterna bör ha, oavsett om det handlar om battericeller, batterihöljen eller kylslingor, bränsleceller, vätetankar eller elmotorer. Den nya e-boken omfattar även aspekter på läcktest av elektroniska komponenter, styrmoduler och sensorer till avancerade förarassistanssystem (ADAS).

E-boken "E-Mobility: Leak testing for Electric and Fuel Cell Vehicles" kan laddas ner kostnadsfritt här