Företagsnyheter

Kom och möt INFICON på...

Se INFICON läcksökare på kommande mässor och event nära dig! Mer »

Produkter i verkligheten

Är svetsfogen tät?

En tät fog är nödvändig för produkter som ska innehålla vätskor eller gaser. För att vara säker på att fogen är tät måste produkten testas. Traditionella testmetoder såsom vattenbad eller tryckfallsmätning räcker ofta inte till. Med spårgas identifierar man både plats och storlek på läckan på ett pålitligt sätt. Mer »

Produktnyheter

Ny INFICON UL3000 Fab sätter teststandarder inom halvledartillverkning

Den nya heliumläcksökaren UL3000 Fab från INFICON är en ny läcksökare för läcktestapplikationer inom halvledartillverkning. Med INFICON UL3000 Fab kan kammare för halvledarprocesser testas för läckor på ett snabbt och pålitligt sätt. More »

Tips och tricks

Minska cykeltiden genom att välja rätt gasslang

När man installerar en läckteststation komplett med utrustning för spårgashantering, ska man alltid se till att spårgasförsörjningen sker med rätt typ av slang. Slangar med alltför små diametrar kan till exempel leda till onödigt långa cykeltider. More »